SKY-MASTER 25X100
לתמונה גדולה לחץ

1

דגם: SKY-MASTER 25X100

סלסטרון - CELESTRON יצרן
100 / 25 גודל עדשה / הגדלה
PORRO סוג
BAK-4 מנסרה
רב שכבתי ציפוי עדשות
Waterproof אטימות למים
3 מעלות זוית ראיה
4 מ"מ גודל עינית
24.3 מ' מרחק מיקוד מינימלי
3.9 ק"ג משקל
מובנה חיבור לחצובה
מאפייני משקפת עיקריים:
- עמידה בפני מים
- ציפוי עדשות רב שכבתי
- פריזומת BAK-4 באיכות גבוהה
- עדשה גדולה, אידיאלי לתנאי תאורה נמוכה
- אפשרות מובנת לחיבור לחצובה
- כיוון דיאופטר לחדות מירבית

:מסמכים טכנים