LITE AL-420 S
לתמונה גדולה לחץ

1

דגם: LITE AL-420 S

1014 מ"מ גובה מקסימלי
158 מ"מ גובה צילום מינימלי
785 גרם משקל עצמי
מומלץ - 2 ק"ג, מקסימלי - 3 ק"ג משקל נשיאה
20 מ"מ עובי רגל חיצונית
4 מספר פרקים
310 מ"מ אורך במצב סגור
כדורי סוג ראש
גומי סיומת הרגליים
קיימת שליפה מהירה
 

:מסמכים טכנים