כתובת: רח' גרשון 41 , תל אביב 67017


 www.slikbroadcast.com  דיווה - האתר הרישמי
 www.tokinalens.com  טוקינה - האתר הרישמי
 www.nikonusa.com  ניקון - האתר הרישמי
 www.slik.com  סליק - האתר הרשמי
 www.celestron.com  סלסטרון - האתר הרישמי

כתובת: רח' גרשון 41 , תל אביב 67017 | טלפון: 03-5620123 | פקס : 03-5620030 | שעות פעילות: 8:00 - 00:15
עיצוב אתר : אמרי פתרונות יצירתיים | בניית אתר: יניב צדוק