כתובת: רח' גרשון 41 , תל אביב 67017
  PHOTO BEST WAY

  חצובות תאורה

 

חצובות תאורה
למפרט מלא לחץ

דגם:  חצובות תאורה

| מפרקים:2 | גובה מקס':50 ס"מ | אורך מקופל: 33 ס"מ | משקל: 0.55 ק"ג |   FT-500 
| מפרקים:3 | גובה מקס':180 ס"מ | אורך מקופל: 65 ס"מ | משקל: 1.2 ק"ג |   FT-1800 
| מפרקים:4 | גובה מקס':220 ס"מ | אורך מקופל: 74 ס"מ | משקל: 1.5 ק"ג |   FT-2200 
| מפרקים:3 | גובה מקס':260 ס"מ | אורך מקופל: 95 ס"מ | משקל: 1.7 ק"ג |   FT-2600 
| מפרקים:4 | גובה מקס':394 ס"מ | אורך מקופל: 113 ס"מ | משקל: 2.3 ק"ג |  FT-3900 
 
:מסמכים טכנים

   


כתובת: רח' גרשון 41 , תל אביב 67017 | טלפון: 03-5620123 | פקס : 03-5620030 | שעות פעילות: 8:00 - 00:15
עיצוב אתר : אמרי פתרונות יצירתיים | בניית אתר: יניב צדוק